Johsv Hill - AmatørmusikerThe rules are set by the rulers, think for yourself;_)NRK P1 ROCKS!


Tenk den, som har, i både pose og sekk;_)