Johsv Hill - Amatørmusiker
Trykk på bildene, så blir de større.
 

In January 2019, Norway.
It suposed to be snow and wintertime.