Johsv Hill - Amatørmusiker

Vil så gjerne

Eg vil så gjerne,leve om igjen.

Eg vil så gjerne,velge på nytt.

Eg vil så gjerne,gjæra alle te lags.

Eg vil så gjerne,elska alle.

Ein ting e ka man ønska man kan,
ein annan ka man kan gjera.

Eg vil så gjerne, og kan,
åpna ei pils, og ha da så eg har da;_)

Johnnyen